© 2015 Josefine Widberg

Right or wrong?

Skissen om hur det skulle se ut.

Färglagd i ps!

Färglagd i ps!

Här bestämde jag mig för en vägg att sätta texten på i photoshop.

Här bestämde jag mig för en vägg att sätta texten på i photoshop.

Bilderna blir samman satta

Färdiga verket!